Utylizacja

Zobowiązujemy się do odbioru wszelkich zużytych wkładów, na które  wystawiamy Kartę Przyjęcia Odpadów.